Ons privacy- en cookiebeleid

Introductie

Spot Blue International Properties Limited (“Spot Blue”, “wij”, “ons” of “onze”) zet zich sterk in voor de bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens en de privacy van onze websitebezoekers en servicegebruikers.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten persoonlijke gegevens wij, of een van onze websites, over u kunnen verzamelen wanneer u met ons communiceert. Het legt uit hoe we die gegevens opslaan, behandelen en veilig bewaren. Lees deze goed door en neem bij vragen contact met ons op.

Als internationaal opererend bedrijf maken we gebruik van professionele zakelijke diensten van derden, leveranciers, agenten en medewerkers in andere landen om ons te helpen ons bedrijf te runnen. Dit kan ertoe leiden dat persoonsgegevens worden overgedragen waar wij of de professionele dienstverleners waarmee we mogelijk samenwerken zich buiten de Europese Unie (EU) bevinden. Het kan landen omvatten die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonsgegevens zoals in de EU. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd en dat de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU op wettige wijze gebeurt. Voor informatie over het verzamelen, het gebruik of de verwerking van persoonlijke informatie door een andere entiteit buiten de EU, Spot Blue of een van zijn professionele zakelijke diensten, leveranciers, agenten en medewerkers (al dan niet handelend als "Spot Blue") neem dan rechtstreeks contact op met het betreffende kantoor in het betreffende land.

Door onze website en mobiele applicaties te gebruiken of anderszins uw persoonlijke gegevens aan Spot Blue te verstrekken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Toen u contact opnam met Spot Blue, gaf u aan dat u accepteerde dat Spot Blue of zijn professionele zakelijke diensten, leveranciers, agenten en medewerkers contact met u opnemen. Als u niet langer informatie van ons of professionele zakelijke diensten, leveranciers, agenten en medewerkers wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via info@spotblue.com.

Informatie die we kunnen verzamelen.

We kunnen informatie over u verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder informatie die we rechtstreeks van u verzamelen, wanneer u onze website bezoekt, onze online inhoud bekijkt, een mobiele applicatie of andere diensten gebruikt, ons belt of e-mailt, een vraag stelt op onze website of anders rechtstreeks aan ons informatie verstrekken. We verzamelen over u uit andere bronnen. We behandelen elke combinatie van afzonderlijke stukjes informatie als informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren. Een deel van de informatie die we over of rechtstreeks van u kunnen verzamelen

Naam

E-mailadres

Postadres en postcode

Telefoonnummer

Demografische informatie

Betaalgegevens (zoals creditcard- en bankrekeninggegevens)

Communicatie voorkeuren

Cookies

We gebruiken cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, onze online advertenties of promoties bekijkt, of een mobiele applicatie of andere dienst gebruikt. Een deel van de informatie die we over of rechtstreeks van u kunnen verzamelen

IP-adres

Webpagina's die u bekijkt

Links waarop u klikt

Informatie die Spot Blue uit andere bronnen kan verzamelen.

We kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, inclusief openbaar beschikbare bronnen, zoals internet, sociale-mediaplatforms of verwijzingsagenten, kiesregister, kadaster, enz. Sommige van de informatie die we over of rechtstreeks van u kunnen verzamelen

Naam

postadres

E-mailadres

Spot Blue gebruikt al deze informatie hierboven om u informatie, advertenties en andere inhoud te leveren die is afgestemd op uw interesses.

Privacybeleid

Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website en servicegebruikers; met andere woorden, waar we het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.
Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor de levering van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.
Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op hoe we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door de privacycontroles te gebruiken, kunt u aangeven of u direct marketingcommunicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie wilt beperken.
In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar Spot Blue International Property Limited of een website die eigendom is van ons.
Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken:
de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;
in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;
de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens mogen verwerken; en
de juridische grondslagen van de verwerking.
We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analysevolgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.
We kunnen uw accountgegevens (“accountgegevens”) verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze websites, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.
We kunnen uw informatie verwerken die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website (“profielgegevens”). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, eigendoms- of profielfoto's, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby's, opleidingsgegevens en arbeidsgegevens bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.
We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken die worden verstrekt in de loop van het gebruik van onze diensten (“servicegegevens”). De servicegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.
We kunnen informatie die u plaatst verwerken voor publicatie op onze website of via onze diensten (“publicatiegegevens”). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een ​​dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en diensten te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.
We kunnen informatie verwerken die is vervat in elk verzoek dat u bij ons indient met betrekking tot of diensten (“verzoekgegevens”). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, vermarkten en verkopen van relevante eigendommen en/of diensten aan u. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.
We kunnen informatie met betrekking tot onze klantrelaties verwerken, inclusief klantcontactgegevens (“klantrelatiegegevens”). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons bevatten. De bron van de klantrelatiegegevens bent u. De klantrelatiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het beheren van onze relaties met klanten, het communiceren met klanten, het bijhouden van deze communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze klantrelaties.
We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van eigendommen en diensten die u met ons en/of via onze website aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte eigendommen en diensten te leveren en een goede administratie van die transacties bij te houden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.
We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de betreffende meldingen en/of nieuwsbrieven te kunnen sturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming of de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.
We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met alle communicatie die u ons stuurt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en metagegevens omvatten die bij de communicatie horen. Onze website genereert de metadata die zijn gekoppeld aan communicatie die wordt gedaan met behulp van de contactformulieren van de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en zaken en communicatie met gebruikers.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd, indien nodig verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens die in dit beleid zijn vermeld, indien nodig, verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. De juridische basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van onze onderneming tegen risico's.
Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 2 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
Geautomatiseerde besluitvorming
3.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvorming. met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen.

3.2 De betekenis en mogelijke gevolgen van deze geautomatiseerde besluitvorming.

Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken
4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven, dit betekent Spot Blue, onze websites, dochterondernemingen, al haar professionele zakelijke diensten, leveranciers, agenten en medewerkers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden, en op de rechtsgronden.

4.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico's, het verkrijgen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij voor de rechtbank procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders. We delen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dit nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

4.5 We kunnen uw aanvraaggegevens bekendmaken aan een of meer van die geselecteerde externe leveranciers van eigendommen en diensten die op onze website zijn geïdentificeerd om hen in staat te stellen contact met u op te nemen, zodat zij u relevante eigendommen kunnen aanbieden, op de markt brengen en verkopen en/of Diensten. Elke dergelijke derde partij zal optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die we aan hem verstrekken; en door contact met u op te nemen, zal elke dergelijke derde partij u een kopie verstrekken van zijn eigen privacybeleid, dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde partij zal regelen.

4.6 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens
5.1 In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van de landen waar we professionele zakelijke diensten, leveranciers, agenten en medewerkers gebruiken. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.3 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens
6.1 Deze sectie 6 beschrijft ons beleid en procedure voor gegevensbewaring, die zijn ontworpen om te helpen verzekeren dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonsgegevens die wij verwerken voor welk doel of voor doeleinden dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan voor dat doel of die doeleinden noodzakelijk is.

6.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:

6.4 Persoonsgegevens worden minimaal zes jaar bewaard.

6.5 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 6 kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
7.1 We zullen passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

7.2 We zullen al uw persoonlijke gegevens opslaan op beveiligde servers, pc's en mobiele apparaten, en in beveiligde handmatige archiveringssystemen.

7.3 De volgende persoonsgegevens worden door ons versleuteld opgeslagen: uw naam, contactgegevens, wachtwoord(en) en kaarthoudergegevens.

7.4 Gegevens met betrekking tot uw vragen en financiële transacties die van uw webbrowser naar onze webserver of van onze webserver naar uw webbrowser worden verzonden, worden beschermd met behulp van coderingstechnologie.

7.5 U erkent dat de verzending van niet-gecodeerde of onvoldoende versleutelde gegevens via internet inherent onveilig is, en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

7.6 U dient ervoor te zorgen dat uw wachtwoord niet geraden kan worden door een persoon of een computerprogramma. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

Wijzigingen
8.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

8.2 U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

8.3 We kunnen u per e-mail of op onze website op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

Jouw rechten
9.1 In dit hoofdstuk 9 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

9.2 Uw belangrijkste rechten op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving zijn:

9.2.1 het recht op toegang;

9.2.2 het recht op rectificatie;

9.2.3 het recht op gegevenswissing;

9.2.4 het recht om de verwerking te beperken;

9.2.5 het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;

9.2.6 het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

9.2.7 het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

9.2.8 het recht om toestemming in te trekken.

9.3 U hebt het recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen we u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd.

9.4 U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben.

9.5 In sommige omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: ​​de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op gegevenswissing. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

9.6 In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

9.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

9.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

9.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

9.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

9.10.1 toestemming; of

9.10.2 dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract,

en dergelijke verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

9.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

9.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

9.13 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Websites van derden
10.1 Onze website bevat hyperlinks naar en details van websites van derden.

10.2 We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, het privacybeleid en de praktijken van derden.

Persoonsgegevens van kinderen
11.1 Onze website en diensten zijn gericht op personen ouder dan 18 jaar.

11.2 Als we reden hebben om aan te nemen dat we persoonlijke gegevens van een persoon onder die leeftijd in onze databases hebben, zullen we die persoonlijke gegevens verwijderen.

Aanpassing van de informatie
12.1 Laat ons weten of de persoonlijke informatie die we over u bewaren, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Optreden als gegevensverwerker
13.1 Wij treden niet op als gegevensbeheerder; in plaats daarvan treden wij op als gegevensverwerker.

13.2 Voor zover wij optreden als een gegevensverwerker in plaats van een gegevensbeheerder, is dit beleid niet van toepassing. Onze wettelijke verplichtingen als gegevensverwerker zijn in plaats daarvan uiteengezet in het contract tussen ons en de relevante gegevensbeheerder.

Over cookies
14.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

14.2-cookies kunnen "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum wordt verwijderd; een sessie-cookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

14.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

Cookies die we gebruiken
authenticatie – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert;
status – we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website;
personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om onze website voor u te personaliseren;
beveiliging – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen;
reclame – we gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn;
analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren; en
toestemming voor cookies – we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.
Cookies gebruikt door onze serviceproviders
16.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

16.2 Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 We kunnen op onze website op interesses gebaseerde advertenties van Google AdSense publiceren. Deze zijn door Google afgestemd op uw interesses. Om uw interesses te bepalen, volgt Google uw gedrag op onze website en op andere websites op internet met behulp van cookies. Door dit gedrag te volgen, kan Google de advertenties die u op andere websites ziet, afstemmen op uw interesses. U kunt interessecategorieën die aan uw browser zijn gekoppeld, bekijken, verwijderen of toevoegen door naar: https://adssettings.google.com te gaan. U kunt zich ook afmelden voor de AdSense-partnernetwerkcookie met behulp van die instellingen of met behulp van het opt-outmechanisme voor meerdere cookies van het Network Advertising Initiative op: https://optout.networkadvertising.org. Deze opt-out-mechanismen zelf gebruiken echter cookies, en als u de cookies uit uw browser wist, blijft uw opt-out niet behouden. Om ervoor te zorgen dat een opt-out voor een bepaalde browser wordt gehandhaafd, kunt u overwegen de Google-browserplug-ins te gebruiken die beschikbaar zijn op: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Beheer van cookies
17.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

17.1.2 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Chrome);

17.1.3 https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

17.1.4 https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

17.1.5 https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

17.1.6 https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en

17.1.7 https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

17.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

Cookie voorkeuren
18.1 U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op onze websites beheren.

Onze details
19.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Spot Blue International Property Limited.

19.2 Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 4864440; en ons hoofdkantoor is gevestigd te Link House, 140 The Broadway, Surbiton, KT6 7HR, Verenigd Koninkrijk.

19.3 Ons registratienummer voor gegevensbescherming is Z1814923

19.4 U kunt contact met ons opnemen:

19.4.1 per post, naar het hierboven vermelde postadres;

19.4.2 via het contactformulier op onze website;

19.4.3 telefonisch, het contactnummer dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd; of

19.4.4 per e-mail, gebruikmakend van het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd.